نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه دریا، جایی که از خشکی دیده نمی‌شود گالری دلگشا

دریا، جایی که از خشکی دیده نمی‌شود

سومین نمایشگاه انفرادی مصطفی سرابی با عنوان «دریا، جایی که از خشکی دیده نمی‌شود» در گالری دلگشا درحال برگزاری است.

آثار سرابی در جهانی شخصی پی ریخته می‌شود که همگان را دعوت به زیستن در آن می‌کند.

او در آثارش حضوری پررنگ‌ دارد و در اکثر آن‌ها با چهره‌ای آرام و بی‌روح، نظاره‌گر است؛ گاه تنها و گاه همراه با زنی که از میان درختان به روبه‌رو و بیرون از دریچه بوم خیره گشته‌اند.

اسب‌های سرکش، پرندگان سفیدرنگ و اژدهای دوسر دریای سرزمین نقاش، مخاطب را در میان قلمرویی جادویی قرار می‌دهد.

قلم‌موی مصطفی سرابی بر روی بوم آزادانه گشته‌ و رنگ‌ها با خام‌دستی آگاهانه‌ای به کار گرفته شده‌اند تا به دنبال واقعیت مشخص و فیزیکی سوژه‌ها، از درختان قرمز و آبی گرفته تا پرندگان سفیدرنگ نباشیم.

هنرمند با این عمل تاکید می‌کند که در ناکجاآبادی قرار داریم که چنان‌چه بخواهیم، می‌توانیم رنگ و فرم و حتی ماهیت چیزها را  تغییر دهیم، چراکه دنیا در اختیار ماست و خارج‌شدن از عرف طبیعی، ابتدایی‌ترین کاری است که می‌توانیم انجام دهیم. همانطور که او در تابلویی همراه با زن و کودکی دست در دست در جاده‌ای بی‌انتها به سمت خورشیدی گام برمی‌دارد که تمام فضای آسمان را به خود اختصاص داده است.

آثار مصطفی سرابی مونولوگ‌هایی هستند در مورد خود و دیگری (خانواده‌اش) که با کمی گشتن در دنیای او بدل به دیالوگ‌هایی میان ما و هنرمند می‌شود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار