نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

خیال گسیخته

احجام بزرگ پیچیده در پارچه و معلق در کنار سازه‌های صنعتی بر آبی آسمان نشسته‌اند و آرامشی غریب بر این فضا حکم‌فرماست. غریب بودن این آرامش زمانی آشکار می‌شود که دود سیاهی در برخی از این قاب‌ها به چشم می‌آید. گرچه به طور کلی هم این آرامش بسیار متزلزل و ناپایدار است، موقعیت آن‌چه در پارچه پوشیده شده و از نظر پنهان است بسیار هولناک است و همین امر مدام آرامش حاضر را تهدید می‌کند.
صادق خلیفه با ایجاد موقعیتی بلاتکلیف در تقابل امر مجهول و امر معلوم، فضایی موهوم و خیال‌انگیز و در واقع سوررئالیستی ساخته است. عناصر و سازه‌های صنعتی موجود در نقاشی‌های او هر چند که آشنا و معلوم به نظر می‌رسند، اما در واقع برای عموم مردم کاربرد روزانه نداشته و چندان هم شناخته‌شده نیستند. البته که می‌دانیم این سازه‌ها بسیار بزرگند و همچون معیاری برای اندازه اشکال پارچه‌ای معلق به حساب می‌آیند. همین امر موقعیت معلق بیننده در برابر این آثار را تشدید می‌کند؛ موقعیتی میان لذت از ترکیب این عناصر و رنگ‌های چشم‌نواز در مقابل هراس ناشی از مواجهه با عظمت امر پنهان. حجم‌های پیچیده در پارچه در جایی ظاهری همچون حیوان یا جانوری عظیم الجثه دارند و در جایی دیگر نوزادی در قنداق را تداعی می‌کنند و در جایی دیگر جنازه‌ای در کفن. در همه حالات آن‌چه پوشیده و پنهان شده بسیار بزرگ است و در هوا معلق مانده؛ گویی هنرمند می‌خواهد تمام نیروی همه آن‌چه را که موجب هول و هراس می‌شود با ملایمت بر سر ما بریزد. خاصه که جزییات این تصاویر با مهارت ساخته و پرداخته شده و وضعیت موجود را کاملا واقعی و باورپذیر می‌نماید. گویی آن‌چه پنهان شده خاطرات ناخوشایند و کابوس‌های هر کدام از ما باشد که در چنین هیبتی ظاهر شده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار