نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

خانه

آن‌چیزی را که تا الان به آن خانه می‌گفتیم انگار از پای‌بست ویران شده و به چیزی دیگر بدل گشته است. خانه دیگر نه مفهومی مشخص، که درحال تغییر وگریزپا درنظر گرفته ‌شده است. خانه برای هر کس معنایی و در جاهایی شاید کاملا متناقض با چیزی است که تا به امروز از آن فهمیده‌ایم، و این چیزی است که به نظر می‌آید گردآورنده نمایشگاه که اصرار دارد کیوریتور آن نیست و عمل کیوریتوریال انجام نداده در متن نمایشگاه در طلب آن بوده است.
در این نماشگاه با نه اثر از هفت هنرمند روبرو هستیم که هرکدام تعابیر متفاوتی از خانه به ما ارائه می‌دهند. خانه‌ها دیگر نه گرم هستند و نه صمیمی، حتی گاهی خانه هم نیستند و ‌فضای شخصی به فضایی عمومی بدل گشته است. گاهی ردی از خانه می‌بینیم و گاهی سلول خانه‌مان می‌شود. خانه‌‍ای در آتش می‌سوزد و دیگری به‌کل از بین رفته است.
آثار نمایشگاه به دو دسته تقسیم می‌شوند: آثاری که در برخورد اول مفهوم را به سرعت به ما می‌دهند و دسته دیگر، آثاری هستند که نیاز است تامل بیشتری دربرابر آن‌ها داشته باشیم. این باعث می‌شود که برای مخاطب سوال پیش بیاید که آیا همه کارها کنار هم می‌توانند قرار گیرند؟ آیا یک‌دستی‌ای که نیاز است در این‌گونه نمایش‌ها داشته باشیم اتفاق افتاده است؟
و در آخر این سوال پیش می‌آید که آیا تالار ایران که زمانی داعیه‌دار هنر این مملکت بود فرزند خلفی برای خود پیدا کرده است؟

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار