نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

دانشجو

جلال غیاث‌بیگی

این مجموعه از سال ورودم‌ به دانشگاه آغاز شد. در کلاس کارگاه نقاشی به‌واسطه تجربه‌ای که از هنرستان داشتم، به جای تجربه‌ی تکنیک‌های مختلف در فضای کارگاهی در دانشگاه، تمرکزم رو بر مسئله مهم‌تری یعنی انتخاب سوژه کارم گذاشتم و به طراحی و نقاشی از سیب‌ها در قالب طبیعت بی‌جان پرداختم. رئالیسم و بازنمایی واقعیت برام اولویت داشت. سیب‌ها در مسیر پروژه که گاه یک تا چند هفته طول می‌کشید خراب و فاسد می‌شدند. من‌ هم به بازنمایی این واقعیت پرداختم که زمان و زوال جزئی از طبیعت است و به تعبیری مرگ و نابودی سیب‌ها را بازنمایی کردم.

این نقاشی‌ها و بازنمایی‌های دوبعدی بر روی کاغذ برایم مسیری رو ساخت که بتوانم این مفهوم‌ فساد را به موضوع اصلی مجسمه‌هایم وارد کنم. این مجموعه برای پروژه پایانی دفاع کارشناسی من انتخاب شد. تلاش کردم که مفهوم زمان را به شکلی در مجسمه‌هایم بگنجانم و مجسمه‌هایی بسازم که از چرخه‌ی زمان پیروی می‌کنند و ساکن و ثابت نیستند.

در نهایت کارم به ساخت مجسمه‌ای تعاملی (اثری مفهومی) ختم شد که بازدید کننده توان دخل و تصرف در چرخه زمان و تغییر در سرعت چرخه طبیعی زوال را داشت.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار