نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه تعلیق گالری ایده

تعلیق

نمایشگاه گروهی نقاشی «تعلیق» با حضور ۸ هنرمند در گالری ایده برگزار شد. این نمایشگاه تکیه خود را بر مفهوم تخیل و ناخودآگاه در خلال زندگی معاصر قرار می‌دهد؛ این‌که انسان معاصر همواره در سختی و مرارتی زیست می‌کند که برای تجربه لحظه‌ای آسودگی، به تخیل رجوع کرده تا در جهانی یک‌سر خودساخته لحظاتی را آرام گیرد.

هنرمندان این مجموعه با آثاری که هریک بیانیه کوتاه جداگانه‌ای را با خود به همراه دارد به جهان تخیلشان پا نهاده‌ و آن را با مخاطب به اشتراک گذاشته‌اند.

می‌توان گفت که هنرمندان اساسا از مسیر تخیل به تولید محتوای هنری می‌پردازند، اما لزوما پناه‌بردن به تخیل، آرامشی برای هنرمند به ارمغان نمی‌آورد. اگر تخیل را نشات‌گرفته از واقعیت زندگی بدانیم که به نقل از این نمایشگاه، موجبات مرارت و سختی انسان‌ها را رقم زده، باید پرسید چگونه در تشویش‌کده معاصر می‌توان آرامش را با تخیل کردن به دست آورد؟

گرچه در این نمایشگاه هر هنرمند سعی کرده است که از خلل تخیل خود جهانی را خلق کند، اما هر اثر راوی خود بوده و این موضوع، مانع ساخت جهانی یک‌دست به عنوان یک نمایشگاه گروهی منسجم شده است و مجموعه تعلیق را در حد یک کلی‌گویی پیرامون تخیل باقی می‌گذارد. گذشته از این، تفاوت قدرت فنی و تکنیکی هنرمندان از اثری به اثر دیگر بسیار مشهود است که همین امر باعث شده از تاثیر همه آثار کاسته شود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار