نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

تصویر دوگانگی

گارنیک درهاکوپیان از نقاشان نوگرا و عضو گروه تالار ایران (قندریز) است كه درحال حاضر بخشى از آثارش در گالری آریا به نمایش درآمده است. این آثار مربوط به فعالیت هنرمند در دهه ۵۰ و ۶۰ هجری شمسی است. متریال غالب رنگ‌روغن و سیمان روی چوب است که به صورت نقش برجسته و با رنگ‌هایی لعابی و درخشان جلوه می‌کنند.

تصویری که گارنیک پیش روی مخاطب قرار می‌دهد گوشه‌ای از دوران شکل‌گیری هنر معاصر ایران است. در آن دوران کشمکشى میان مدرنیسم و سنت‌گرایی جريان داشته و دورانی را تداعی می‌کند که هنر نوگرای ایران در حال شکل‌گیری بوده است.

از ویژگی‌های آثار گارنیک دِرهاکوپیان می‌توان به ساختار کمپوزیسون در تصاویر او اشاره کرد. او از روش‌های فضاسازی هندسی کوبیستی و اغراق اکسپرسیونیستی و نیز از پیکرنگاری قدیم ایرانی و نقوش تزیینی ارمنی بسیار استفاده کرده است. با این حال گرچه نام گارنیک دِرهاکوپیان همچون دیگر نقاشان نوگرای ایران زیاد شنیده نشده است اما برگزاری این نمایشگاه را می‌توان دریچه‌ای در روند مطالعات پیش‌متن تصویر هنر معاصر ایران مورد مطالعه دقیق قرار داد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار