نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

تشخیص

دیوارهای سفید گالری سایه میزبان نقاشی هایی است که در بدو مواجهه رنگ‌های سبز، آبی، قرمز و مشکی را در چشم‌های بینده فریاد می‌زنند. اندکی که در جزییات آثار دقیق شده و به خوانش آن بپردازید، خواهید دید که این آثار نه با فریاد و بلکه نجواکنان گویای واقعیت‌ها و دغدغه‌هایی است که از دیدگاه هنرمند، نسل جوان را سال‌هاست درگیر کرده است.

محتوای آثار میری‌مقدم تعدادی درپوش خودکار بیک است که توسط هنرمند در قامت انسان جان گرفته و چون بازگوی یکی از نشانه‌های نوستالوژیک دهه ۶۰ است، می‌توان دریافت که کنش‌ها و واکنش‌های موجود در آثار نیز بیانگر احوالات جوانان دهه شصت باشد.

درب، درپوش، دیوار و حفاظ به خودی خود وظیفه حفاظت و حراست را برعهده دارد. در این آثار به جای خودکار بیک، درپوش آن مورد توجه هنرمند قرار گرفته و این انتخاب می‌تواند نوعی استعاره از لایه‌ای از شخصیت انسان باشد که همواره برای احقاق حقوق و برآوردن نیازهایش، جنگیده است.

درپوش‌های خودکار نقاشی‌های میری‌مقدم در برخی تابلوها قطعه‌قطعه و بریده شده و در برخی به بند کشیده شده و در برخی دیگر در جست‌و‌جوی رهایی است که به هریک از آنها براساس ترکیب و رنگشان می‌توان شخصیتی واحد بخشید. مثلا می‌توان بعضی را جنگجو، بعضی را تعصبی و بعضی دیگر را آرمانگرا درنظر گرفت.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار