نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

ترجمان روییدن

ترجمان روییدن نمایشگاهی است با حضور چهار نقاش صاحب نام ایرانی که به کوشش فواد شریفی در گالری اعتماد در حال برگزاری است.

فریدون آو، شهلا حسینی، نیکزاد نجومی و بیژن صفاری هنرمندانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه عرضه شده است.

این نمایشگاه با تکنیک ‌سیلک‌اسکرین و با محوریت بازنمایی “گل” از منظر هنرمندان یاد شده سعی بر آن دارد که تصویر گل را در تصور اکنون ما فراهم سازد.

گل در فرهنگ ایرانی حضوری پررنگ‌ دارد. گاه در شعر شعرا از قدیم تا به امروز حضوری سمبلیک داشته و گاه دستمایه نقاشان ما از دیرباز بوده است.

فواد شریفی در ترجمان روییدن به دنبال تصویر ساختارمندی از گل است که نه حضوری ماورایی دارد نه وابسته به جهانی مادی است. این‌ها تنها گل‌هایی هستند که با شیوه خاص هر نقاش تصویرشده‌اند.

نمایشگاه به‌هیچ‌عنوان فراتر از تکنیک شخصی هنرمندان یاد شده نمی‌رود. گرچه قدرت تکنیکی آثار چنان خودنمایی می‌کند که مخاطب را در جای خود نگه‌داشته و محو تماشایش می‌کند، اما در عمل چون دسته‌گل‌هایی می‌ماند که چندان بویی نداشته و صرفا لذتی بصری را برای مخاطب به ارمغان می‌آورند. این‌گونه است که قدم‌زدن در گالری اعتماد در سطح قدم‌زدن در یک گل فروشی می‌ماند.

در هر صورت همین تهی‌کردن گل از معنا و پرداخت بیشتر به سبک‌وسیاق هنرمندان با شیوه سیلک‌اسکرین که ذاتا برای تولید انبوه است، خود می‌تواند بازگوکننده‌ی هدف برپایی این نمایشگاه باشد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار