نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

تحدید

بدون شک رضا عابدینی یکی از مهم‌ترین هنرمندان چند دهه اخیر محسوب می‌گردد که تاثیر به‌سزایی در گرافیک نوین ایران داشته و توانسته نوعی ذائقه‌ی بصری جدید با آثارش به‌وجود آورد. شیوه‌ی رفتار هنری رضا عابدینی جایی بین سنت و نوآوری است و در فرهنگ بصری تاریخی دنبال جست‌وجوی وحدت از بین رفته است. آخرین مجموعه آثار این هنرمند با عنوان «تحدید» در گالری ۲+ به نمایش گذاشته شده است. آثار این نمایشگاه برداشتی است از نگاره‌ها و نسخ خطی دوره‌ی صفویه و قاجار، که به عنوان بستر موضوعی بر روی مقوا طراحی و اجرا شده است. رنگ روشن مقوا و رنگ سیاه تنها تنالیته‌های غالب در اکثر آثار هستند که فرم‌های متنوع از کالیگرافی تا طبیعت بی‌جان و فیگور انسان را در بر می‌گیرد. این آثار در ادامه‌ی نمایشگاه قبلی رضا عابدینی در گالری آب‌انبار است. او هم‌چنان به مطالعه رابطه‌ی خط و طراحی می‌پردازد و در پی تجربه‌ی ظرفیت‌های بیانی تازه از فرم و معنا برای رسیدن به فهم دیداری واحد عمل می‌کند. گرایش رضا عابدینی به فرهنگ ادبی و تصویری باعث شده است او به عنوان راوی جدید از سنت فرهنگی عمل کند و زنجیره‌ی ارتباط با گذشته را تداوم بخشد. کار او را در کنار سایر برداشت‌های مفهومی و موضوعی، می‌توان ترجمه‌ای از سنت به زمان حال دانست و اهمیتش از جمله در آن است که معنای کلمات در دل فرمی که انتخاب می‌کند به شکل‌گیری فرم معاصر از سنت منجر می‌گردد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار