نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

تبار بی‌آرام

نمایشگاه اخیر مهسا کریمی با عنوان «تبارِ بی‌آرام» در ادامه پروسه کاری هنرمند قابل بررسی است. دفورماسیون‌های چهره و اندام انسان و ساختار کمپوزیسیون از جمله ویژگی‌های آثار او هستند که در این مجموعه نیز دیده می‌شود. آثار او بازسازی تجربیات شخصی هستند که خود هنرمند بخش جدایی‌ناپذیری از آن را تشکیل می‌دهد. عناصر تصویر در این مجموعه از نظر فرمی به هم نزدیک هستند و سکوت غالبی در بیشتر آثار وجود دارد. هیچ یک از شخصیت‌های آثار بر روی عمل مشخصی متمرکز نشده‌اند؛ فضاسازی‌ها گاهی توجه را به خارج از نقاشی معطوف می‌کنند وگاهی هم نه. رنگ‌ها جنبه‌ی واقع‌گرایانه ندارند، بلکه از روی حافظه و ناخودآگاه نمود پیدا می‌کنند. در واقع، به نظر می‌رسد که عمل نقاشانه‌ی او بیشتر جنبه ذهنی و رویایی دارد تا به تصویر کشیدن واقعیت. گرچه مهسا کریمی شیوه کارش را متاثر از روش و عمل نقاشانه‌ی یکی از نزدیکانش بیان می‌کند، اما در نهایت روند کاری او اغلب به نگاه بیننده معطوف است و با ساختاری هدف‌مند پیش می‌رود. این وجه تمایز آن‌جایی کار او را متفاوت می‌کند و این ایده را تقویت می‌کنند که مهسا کریمی بیشتر به تصور جوهر زمان و مکان می‌پردازد تا نشان دادن حقیقت یک رویداد منحصر به فرد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار