نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

تابستان


«تروتازگی و بویش را از دست داده، امّا به جایش چیزهای دیگری به دست آورده است: نقطه، خط، بافت و انواع تیرگی و روشنی.»

لیمو‌عمانی‌ها‌ در نظر هنرمند، همان‌گونه که در بیانیه‌ی او هم آمده است، پر از ویژگی‌هایی درخور برای سوژه‌ی طراحی‌شدن هستند. او با توجه به رشته‌اش، یعنی نگارگری، با رویکردهای فنی ویژه‌ی طراحی در این حیطه، یعنی قلم‌گیری و پرداز، آن‌ها را به تصویر درآورده است. توجه او به رسیدن به طیفی از پرداز و قلم‌گیری نه در یک اثر، که در کل مجموعه چشم‌نواز است. انگار امکانات تکنیکی را در بین آثار پخش کرده است. در یک اثر با نقاط پراکنده‌ی پرداز و قلم‌گیری یواش با مرکب کم‌رنگ و هم‌رنگ به کندی محض نائل شده است و در اثری دیگر، با نقاط متراکم پرداز و قلم‌گیری سفت با مرکب رنگ دیگر به تندی محض، و در مجموعه‌ی آثارش به طیفی از کندی و تندی. انگار با جایگشتی از تراکم و تجمع خود لیموها در سطوح‌ نامحدود، تراکم و تجمع نقاط پرداز درون لیمو‌ها، و شدّت و حدّت خطوط محیطی لیموها مواجهیم. البتّه در کنار تصاویر لیموعمانی‌ها، چند تصویر هم از خرماها می‌بینیم که جنسیت‌پردازی متفاوت آن‌ها به کمک خطوط و سطوح تیره یا روشن به‌جای نقطه انتخاب هوشمندانه‌ای است، به‌ویژه که سایر ویژگی‌ها و رویکردها را در مجموعه‌ی آن‌ها هم می‌توان تشخیص داد. امّا آن‌چه بیش از هرچیز بازی خیال ما را در مواجهه با تصاویر ناگهان محدود می‌کند، کادرهای طلایی و نقره‌ای یک‌اندازه و یک‌رنگ، و پاسپارتوهای ضخیم و قاب‌های چوبی برجسته ‌است. شاید می‌بایست راه‌حل‌های بهتری برای خروج تدریجی و متناسب از اثر و درون‌مانده‌نشدن آن‌ها جست‌و‌جو می‌شد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار