نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

بَرین

‘بَرین’ عنوان نمایشگاه شاه‌پری بهزادی در گالری اثر است. طراحی‌ها و نقاشی‌هایی که ارجاع به تصویر معماری سنتی ایرانی دارد و نقطه به عنوان عنصر اصلی در شکل‌گیری آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. نقش‌ها و بافت‌هایی که با وسواس اجرا شده‌اند.

در آثار شاه‌پری بهزادی مخاطب با تصویری انتزاعی روبرو می‌شود و از میان فرم‌های هندسی استفاده شده در آثار، گسترش فرم دایره با صراحت بیشتری جلوه می‌کند. تفسیرپذیری و فرآیندی که بتوان آن را مشاهده نمود در ارتباط مستقیم بیننده با آثار شکل می‌گیرد.

سطوح تصویری در ارتباط با بافت‌هایی که به عنوان نقطه‌ی قوت تکنیکی در آثار شاه‌پری بهزادی دیده می‌شود تداوم و تحول چشمگیری پدید می‌آورد. البته یک‌سری از آثاری که بر روی مقوا در سایزهای کوچک‌تر نسبت به دیگر آثار اجرا شده‌اند غالبا از این خصوصیت خالی هستند. با این‌حال گرچه تکنیک‌های اجرایی آثار از کیفیت قابل قبولی برخوردار هستند اما زمانی که به ساختار بصری بافت‌های ایجادشده با رنگ اکریلیک رقیق‌شده توجه می‌کنیم، همچنان خلاهایی در اجرا محسوس و قابل مشاهده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار