نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

برهم‌کنش

گالری اثر میزبان آثار هه‌وال تاژاندره تحت عنوان «برهم‌کنش» است. با دیدن آثار می‌توان فهمید که او با این عنوان به‌دنبال انتقال چه چیزی بوده است: برهم‌کنش خود با خود و خود با دیگری، برهم‌کنش هرچیزی که درون کادرش در حال رخ‌دادن است و هرچیزی که ممکن است در آینده به آن وارد شود. گویا همه‌چیز در حال به خود پیچیدن است و این بیماری بسیار مسری است. به نظر می‌رسد هنرمند مرکز و علت چیستی همه این درگیری‌ها و درهم‌پیچیدن‌ها را سر آدمیزاد یافته باشد و میزان درگیری‌اش با این داستان را هم می‌توان از آثارش دریافت. گویا این جنگ، حالا هر جنگی که باشد، جنگی درونی است که مرکز شکل‌گیری‌اش درون سر آدم‌ها است و برای رهایی از آن باید از شر سرهایمان خلاص شویم. انگار که آثار هم‌راه با مسئله، راه‌حل را هم به ما نشان بدهند.
می‌شود به این اندیشید که تنها راه خلاصی از جنگ‌هایمان، رهاشدن از سرهای‌مان است. اما اگر سری نداشتیم امکان داشتن چیزی را هم داشتیم؟

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار