نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

بایگانی زندگان

استوانه‌ای با نمای سیاه، حجمی با مقطع U شکل، کره‌‌های شکافته‌شده و چند‌لایه و روزنامه‌های به سیخ کشیده شده، همه آثاری هستند که در نمایشگاه آزاده حسینی در گالری آریا به نمایش درآمد. این احجام از انبوه روزنامه‌ها و مجلات به صورت لایه‌های فشرده و متراکم ساخته شده که هنرمند آن‍ها را با افزودن لایه‌ای رنگ و شکل‌ دادن به صورت احجام هندسی به وجود آورده و سعی داشته مخاطب را در تناقضی بین توجه به احجام و یا توجه به موضوع روزنامه‌ها قرار دهد.

با توجه به ماهیت و موضوعیت روزنامه‌ها و مجلات و وابستگی آنها به زمان و مکان خاص خود، این نکته به ما یادآوری می‌شود که روزنامه‌ی امروز، فردا آشغال است. در زندگی روزمره بارها با این مسئله مواجه شده‌ایم؛ استفاده از روزنامه‌های تاریخ‌گذشته برای تمیز کردن شیشه‌ها، سبزی پاک کردن و در بهترین حالت بازیافت. هنرمند مخاطب را در دوگانه‌ای قرار می‌دهد که حق انتخاب قبلا از او سلب شده، روزنامه‌ها یک بار با رسیدن به تاریخ‌ انقضا‌ی خود و جدا شدن از زمینه و بار دیگر به دست هنرمند با گسسته شدن، تکه‌تکه شدن و اسپری رنگ بر روی آنها موضوعیت خود را از دست داده‌ و به متریال هنرمند برای ساخت احجام هندسی تبدیل شده‌اند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار