نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

بازگشت رضا موتوری

خسرو حسن‌زاده در نمایش اخیرش در گالری ایرانشهر باز هم فرهنگ پاپ را مورد کاوش قرار داده است، اما این بار آثار پاپ او موضوعی را نشانه رفته که ارتباطی تنگاتنگ با فرهنگ پاپ این سرزمین دارد. رضا موتوری در فرهنگ مردم‌نگاری دهه‌ی پنجاه شمسی نقشی اساسی داشت؛ شکلی از فرهنگ عامیانه که در ارتباط با فرهنگ قهوه‌خانه‌ای و پدرسالاری نوین معنای خود را بازخوانی می‌کرد. چنان پاپ آمریکایی حاصل تکنولوژی و رسانه بود و بسیار زود خود را به مثابه یک مفهوم در اجتماع نهادینه کرد.
آثار حسن‌زاده در کشاکش سیلک‌اسکرین و کاشی‌های قهوه‌خانه‌ای در حرکت هستند. اگر پاپ‌آرت بدیهیات مصرف‌گرایانه‌ی قرن بیستم را به نمایش می‌گذارد، می‌توان آن‌را محصول صنعت‌زدگی دوران دانست و در بستر تاسیسات فرهنگی-اقتصادی غرب آن را بررسی کرد؛ تمهیدی که خواست‌گاه اندیشه‌ی هنرمندانی چون وارهول و همتایانش بود. اما بازنمایی رضا موتوری با تمهیدی پاپ مآبانه به شکل غربی آن در شرایط اکنون صرفا جنبه‌ی فرهنگی آن را در نظر می‌گیرد، بدون آن‌که توجهی به بستر تولید و ضرورت اجرایی آن داشته باشد. بازنمایی مجددِ مفاهیم فرهنگی می‌تواند مسئله‌ای باشد برای تولید اثر هنری، اما چرایی و چگونگی مواجهه با آن در وضعیت معاصر با پشتوانه‌ی نظری قابل تامل است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار