نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

بازدید: ۱۴۰۰

هنرمند عنوان بسیار هوشمندانه‌ای برای نمایش آثارش در گالری ۲+ درنظر گرفته است؛ بازدید: ۱۴۰۰.
آثار را که می‌بینیم به‌نظر می‌رسد هنرمندی را یافته باشیم که سال‌های زیادی را در سرداب‌ها و فاضلاب‌های زیرزمینی به مشاهده و مطالعه پرداخته است. انگار که نمایش مجیدی‌نژاد در تلاش برای تدارک بازدیدی درخور شان از دنیای زیرِ زمین است. شیوه خلق اثر او بسیار مناسب موضوعش به نظر می‌رسد و تکنیک مونوتایپ در انتقال فضای ذهنی و پیش روی چشمش به ما خوب عمل کرده است. قاب‌های بزرگ او شیفتگی هنرمند به این گونه فضاها را یادآوری می‌کند و حتی حذف پرسپکتیو تجسمی از ابعاد آن فضا را برای ما امکان‌پذیر کرده است.
اما در واقع این‌گونه نیست و از متن نمایش می‌شود فهمید که نه فضای زیرِزمین، بلکه معماری و نقوش دیواری مسجد جامع اصفهان (روی زمین) است که مشاهده می‌کنیم. دقت، صبر و ریزه‌کاری‌های آثار مجیدی‌نژاد نشان‌دهنده‌ی ساعت‌ها پرسه‌زدن و خیره‌ماندن او و در نتیجه محصور گشتنش در این فضاست…
نمایش حول محور یک اثر بنا شده، اثری دولتی که بر روی دیوار غربی نمایشگاه مستقر است و دیگر قاب‌های به نمایش درآمده بازتاب و جزئیاتی دیگر از همین فضا را برای ما نمایان می‌کنند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار