نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

باد

ساختمان‌های نیمه‌کاره‌ای که روی آن‌ها کاور کشیده شده موضوعی از نقاشی‌های شهره مهران است که از آثار سال‌های قبل او به خاطر می‌آوریم. این فضای شهری به مرور با دختران دانش‌آموز تلفیق شد تا جایی که ساختار کلی نقاشی‌های شهره مهران را فیگور دختران دانش‌آموز به خود اختصاص داد. کارهای این نمایشگاه دختران محصل که روپوش فرم به تن دارند را در باد نشان می‌دهد که چهره‌هایشان همگی پشت چین‌وچروک پارچه‌های مقنعه پوشیده شده است.

استفاده از ابزار عکاسی در نقاشی شهره مهران امری بدیهی است، حتی تغییراتی که با نرم‌افزار روی این عکس‌ها صورت گرفته نمود عینی دارد. در اینجا نقاشی‌ها لحظه‌ای را در باد نشان می‌دهد که متوقف و ثبت شده‌اند و عکاسی نقش تصویربرداری و سندیت‌دهی را به خود اختصاص داده است، با این حال نقاشی نتوانسته است از عکس فراتر برود. رابطه‌ای که میان فیگور و فضا در این آثار برقرار است، رابطه‌ای روایتگر نیست. آبی‌های درخشانی که در رنگ مانتوهای فرم به کار رفته بیشتر در پی جذاب کردن آثار عمل کرده و از معنای آزار دهنده و رنگ بی‌روح این لباس‌های فرم در واقعیت فاصله گرفته است. دختران گوناگونی که از امری اجباری _اجتماعی پیروی می کنند. در این مجموعه نقاش به جای داستان‌گویی یا ارجاع به ابژه‌های متفاوت در کل فقط فیگورهایی را در حالت‌های مختلف نشان می‌دهد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار