نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

او می‌رود دامن‌کشان

برخورد فرمالیستی با ایده‌ای شاعرانه، تم کارهای رضا کیانیان در گالری اعتماد است. همان‌طور که خودش نیز در بیانیه‌اش ذکر کرده، همیشه تحت تاثیر اولین نمایشگاهش با نام عکس‌های تنهایی بوده و باقی مجموعه‌هایش را با ظاهری متفاوت تکرار کرده است. این‌بار آثارش با عنوان «او می‌رود دامن کشان» به سینما نزدیک‌تر است و با چیدمانی سه‌لتی، روایت و سوژه انسانی را نیز به آن‌ها اضافه کرده است؛ سوژه‌هایی محو در حال حرکت و یا خرامان در کنار ساحل دریا که در نتیجه به فضایی دکوراتیو نزدیک شده‌اند.

با توجه به نمایش آثار در یکی از مطرح‌ترین گالری‌های تهران سوال این‌جاست که تا چه اندازه آثار کیانیان در تکنیک و فرم پخته و در ایده از آن خود شده‌ است؟ و نتیجه‌ی هم‌زیستی این فرم و محتوا چه‌قدر به بیانی هنرمندانه نزدیک است؟ آثاری خوش‌منظر با امضایی نامی که به راحتی خرید و فروش می‌شود و در این بازار کم‌رونق گالری‌ها جان تازه ای به آن می‌بخشد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار