نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

اشکی که چون قطره‌ای از رنگین‌کمان، جلوه‌های رنگارنگ دارد

نمایش از دم ورودی و تقریبا حیاط آن، در ویترین نمایشگاه آغاز می‌شود و در دو طبقه ادامه پیدا می کند که هم درون‌مایه کارها و هم نحوه ارائه آن‌ها متفاوت است.
در طبقه پایین کارها به مرگ و به قول مهسا «از دست رفتن جانی» اشاره می‌کنند. پیکره‌های لمیده و زمین بغل‌گرفته پایین‌تر از ارتفاع چشم نصب شده‌اند و با این کار سعی بر تشدیدِ مفهومِ ازبین‌رفتن شده، که اتفاقا به کارها بیانی مضاعف بخشیده و در انتقال مفهوم هم موفق عمل کرده است. حتی کوه‌های مهسا را هم سیاهی دربرگرفته و منظره دیگر فرح‌بخش نیست. زمان انجام این کارها هنرمند به گفته‌ی خودش با فکرکردن به مرگ – در زمان‌هایی در چند سال اخیر پیش آمد که کاری به‌جز این امکان‌پذیر نبوده – کار کرده است و حقیقتا این دل‌مشغولی به دل کار‌هایش هم رسیده.
زیبایی شناسی درد و اندوه که در توضیح نمایشگاه آمده، نحوه‌ی نگاه کردن او به جهان پیرامونش است و گویا همان چیزی است که در زندگی‌اش اتفاق افتاده و حالا نتیجه‌ی آن را بر روی دیوار گالری می‌بینیم. هدف مهسا از نمایش آثارش وارد کردن بیشتر مخاطب به درون ذهنیاتش و آشنایی بیشتر با خود اوست. در کارها می‌شود رد دلبستگی‌های دیگر هنرمند، سینما (تعدد آثار) و ادبیات (ورود کردن نوشته به آثار) را پیدا کرد.
درون‌مایه‌ی کارها در طبقه دوم تغییر کرده و حالا به سمت زندگی میل کرده است، هرچند هنوز موجودیت‌شان را از مرگ می‌گیرند. رنگ‌ها روشن‌تر شده و گویی شور زندگی راه به کار مهسا پیدا کرده است. دیگر زمان هم‌دلی برای آن جان‌های ازدست‌رفته رسیده و رنگ به آثار برگشته است.
بار دیگر مشق هنر رهایی‌بخش بوده و نور را به زندگی برگردانده است…

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار