نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

از کارگاه

دلایل زیادی وجود دارد که چرا منوچهر معتبر باید بیشتر شناخته شود. او از تاثیرگذارترین معلمان و فعال‌ترین هنرمندان دوران معاصر است که در گسترش و شکوفایی نقاشی فیگوراتیو تهران در دهه‌های اخیر نقش کلیدی داشته است. نمایشگاه «از کارگاه» در گالری طراحان آزاد این امکان را به وجود آورده است که حاصل به ثمر رسیدن و استمرار هشتادوپنج سال هنرمند بودن را دید و بررسی کرد.
آثار و چیدمان این نمایشگاه به گونه‌ای انتخاب شده است تا مخاطب اطلاعات دیداری متفاوتی درباره مسیر کاری هنرمند به دست آورد که شامل چیدمانی از میز کار هنرمند، نقاشی‌ها، طراحی‌ها و عکس‌های یادگاری سال‌های مختلف فعالیت ایشان است. هم‌چنین در این نمایشگاه می‌توان تاثیر فضا و پدیده‌ها را در شکل‌گیری ایده و کار هنرمند جستجو کرد. گاهی این تاثیرات به صورت یک عنصر تصویری پرتکرار ظاهر می‌شوند، هم‌چون صندلی ارج که در بسیاری از آثار او به تصویر درآمده و در چیدمانی از فضای کارگاه و میز کار هنرمند که در گوشه‌ای از گالری قرار دارد دوباره به چشم می‌خورد. گاهی هم به مهارت‌های تکنیکی در دوره‌های مختلف کاری ایشان اشاره دارد، مانند سه نقاشی رنگ روغن در ابعاد نسبتا کوچک که تاریخ امضای آن‌ها مربوط به اواخر دهه چهل است. اهمیت این نمایشگاه از آن جهت است که شناخت کامل و متفاوتی از روند کاری منوچهر معتبر را ارائه می‌دهد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار