نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

اتفاق انتخابی

کورش ادیم در طی مراحل چاپ کتاب “لبخند شاعر” با حجمی از نمونه چاپ‌هایی مواجه شده است که تصاویر شاعران برروی همدیگر قرار گرفته و نمایشگاه از آنجا شکل گرفته است.

بنابر ادعای هنرمند او با تورق چندین باره تصاویر به خوانشی از تصاویر رسیده. او با برش بخشی از تصاویر و اضافه کردن رنگ سبز بر روی نسخه چاپ افست و با کمک کیوریتور، عکس‌ها را به دیوار آویخته است.

اتفاقات موجود گاهی در حد همان نمونه چاپی باقی‌مانده و گاهی این همنشینی‌ها، تصاویری از نظر بصری قابل تایید ایجاد کرده است.

نکاتی در باب این اتفاق قابل اشاره است؛ با توجه به اینکه هنرمند این اتفاقات را کاملا فارغ از چینش تعمدی می‌داند باید پرسید آیا با برش و رنگ‌گذاری می‌توان آن‌ها را برروی دیوار برد؟ آیا بهتر نبود دخالت هنرمند با کمک کپشنی برای ما فضاسازی مناسبی در باب هر عکس می‌کرد؟ بهتر نبود که ما داستانی از زندگی این شاعران را در کنار آثار می‌داشتیم تا تصاویر بار معنایی مشخصی پیدا می‌کرد؟

او می‌تواند نمایشگاه را فارغ از کتاب و بی‌نیاز از توضیح بداند اما ارجاع در بیانیه به کتاب، این دو اتفاق را به هم متصل می‌کند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار