نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

آیرونی

در ابتدای ورود به نمایشگاه “آیرونی” در طبقه‌ی دوم گالری “آ” با متن بیانیه‌ای مواجه می‌شویم که با تعریف کلمه آیرونی و نسبت دادن آن به زمانه‌ی آیرونیک حال حاضر، ما را به تماشای وضعیت رهاشده‌ی معضلات روز دعوت می‌کند و از همان ابتدا خبر از خطر مرگی نزدیک و جامعه‌ای در حال متاستاز شدن مشکلاتش را می‌دهد.
چهار هنرمند جوان حاضر در نمایشگاه، هرکدام در یک مجموعه کار مجزا، به شرح بخشی از وضعیت روز جامعه‌ی خود پرداخته‌اند؛ جامعه‌ای گرفتار کرونا با معضلات محیط‌زیستی و سرعت‌گرفته و پیشتاز در تغییر و دگردیسی.
گویی قصد از برپایی این نمایشگاه، ترس از وضعیت آینده‌ای نزدیک و دلهره‌ای از سکوت در برابر واقعیت آن‌چه همگی از وقوع آن مطلعیم بوده! تلنگری برای مواجهه با مشکلات و نه فرار از آن.
اما سوال پیش‌آمده برای من بیننده، چرایی در نحوه‌ی ارائه‌ی کارها و پراکندگی مجموعه‌ها با فاصله‌ی زیاد در نوع برخورد با پروژه‌هاست. در این عدم یک‌دستی این‌گونه به نظر می‌آید که گروه به بهانه‌ی پیدا کردن یک عنوان مشترک گرد هم آمده‌اند و هر کدام مجموعه‌‌ی آماده‌‌شان را در کنار هم چیدمان کرده‌اند.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار