نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

نمایشگاه آلت بازی گالری پلتفرم ۳

آلت بازی

هامد بابائی در فضای پلتفرم ۳ مجموعه‌ای با عنوان «آلت بازی» را بازی‌گردانی کرده است. وی نمایشگاه را بازنمودی از زندگی انسان با حضور در این اجتماع می‌داند و از مخاطب می‌خواهد در عرصه‌ی این بازی تعامل داشته باشد.

در ورود به فضای نمایشگاه با میزی مواجه می‌شوید که بر روی آن سازه‌های کوچک ترکیبی از فلز و بتن قرار گرفته‌اند. آدمک‌های فلزی که نقش سرباز جنگی را دارند بر حجمی بتنی بازی می‌کنند و شما بازی‌گردانان آن‌ها خواهید بود. صدای تکرارشونده تیک‌تاک شما را به فضای دومی دعوت می‌کند که در مرکزش، بر نیم‌کره‌ای بتنی جنگی از سربازان فلزی در حال رخ‌دادن است و با هر تکان این سازه صدای سایش ریتمی آهنگین ایجاد می‌کند. فضای سوم و آخر، نتیجه‌ی این بازی را بر روی طبیعت به نمایش می‌گذارد؛ روایت‌های سازه‌ای، قاب‌شده بر روی دیوار و اضافه‌شدن برگ و گل خشک به عناصر آن.

با گذر از توصیف این بازی، هنرمند مفهوم بازی را به عنوان عرصه‌ای مستقل در مواجهه با حقیقت وضعیت حال پیش روی مخاطب گذاشته است. حقیقت مستور در دل این بازی چرخه‌ی تکرار جنگ‌ها، تخریب طبیعت و در نهایت نابودی زمین است. بازی‌ها وجود دارند چون ما (انسان) بازی می‌کنیم.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار