نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

آغاز

گالری عصر در اواخر آذرماه ۱۳۹۸ آثاری از پانزده هنرمند برجسته را به نمایش گذاشت. این نمایشگاه به کوشش طاهره واحدی برپا شد. از هنرمندان برجسته این مجموعه می‌توان از مهرداد خطایی، معصومه مظفری، احمد وکیلی و سیروس آقاخانی نام برد. آثار این مجموعه از سبک‌ها و گرایش‌های مختلف هنری انتخاب شده بودند. این گوناگونی و تنوع آثار شامل طبیعت‌گرایی، هنر فیگوراتیو، تصویرسازی و پرتره بود. اغلب هنرمندانی که در این مجموعه آثارشان به نمایش درآمده بود اسلوب کاری مختص ‌به خود را داشته‌اند و فرم و شکل کارها‌یشان بعد از سال‌های متمادی به چنین شکلی درآمده است. پرسشی که ممکن است مخاطب ناآشنا با کارهای این هنرمندان را با خود درگیر کند، ارتباط آثار با هم است. شاید نمایش آثار هر یک از این هنرمندان در مجموعه کارهایی مجزا ساختار یکپارچه‌تری در فضای نمایش گالری ایجاد می‌کرد و به درک و دریافت آن‌ها برای مخاطب کمک می‌شد.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار