نقد و بررسی نمایشگاه

اقدامات دفتری

اقدامات دفتری

نمایشگاه گروهی

مرگ قو

مرگ قو

زهرا شاه‌چراغی

تالاب

تالاب

حسین حسنشاهی

دفتر مشق

دفتر مشق

نمایشگاه گروهی

اسارت

اسارت

نمایشگاه گروهی

از نزدیک

از نزدیک

میلاد حسین نژاد، علی سفاری، حامد شفیعی

مستوری

مستوری

ناهید بهبودیان

تشویش

تشویش

رضا نصرتی

تابستان

تابستان

افسانه مرادی

صورت‌های پشت صورت

صورت‌های پشت صورت

غزاله خوش‌قدم