نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نگاه هنرمند

مانی غلامی

هنوز پس از سی سال از عمر فعالیت‌هایم در نقاشی ایران، نگاه مثبتی به روند نقاشی ایران ندارم. تعدد فضاهای آکادمیک و آموزشگاه‌های مرتبط با هنر، همه و همه در کنار هم باز کیفیت نقاشی را آن‌گونه که باید در بستر گالری‌ها بالا نبرده است؛ آنهایی هم که کیفیت دارند پشت در گالری‌ها می‌مانند و این هیچ دلیلی جز نمونه‌های موفق و بازار رشد یافته آنها و در نتیجه تکثیرشده‌گی الگوهای از پیش تثبیت‌شده نخواهد داشت.
تاجایی‌که پس از گذشت چندین سال هنوز شاهد انواع خط‌ نقاشی، مینیاتورهای مدرن‌شده و فروغ فرخزادهای تلفیق‌شده با عناصر نقاشی ایرانی (سمبل فمنیسم با سنت) هستیم.
در دوران گذشته و به قول اساتید آن‌روزهایمان، به هر شکلی باید خاک آتلیه را می‌خوردی و به مرور از لحاظ اجرایی به توانایی‌های خودت و بعد فضای شخصی‌ات می‌رسیدی؛ جایی در تناقض با این راه‌های امتحان پس‌داده که نمونه‌هایش با اجراهای ضعیف و سطحی فضاهای گالری‌ها اشباع شده است.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار