نوشت‌آرت

NeveshtArt

ســـــطرهایی از

هــــــــــنر امــــــروز ایران

نقد و بررسی نمایشگاه

عنوان نمايشگاه سری قوری و زنبق هنرمند مسعود اصلانی گالرى هما

سری قوری و زنبق

در نگاهی اجمالی به مجموعه اخیر مسعود اصلانی با عنوان سری «زنبق و قوری» در گالری هما، تاثیر آثار سزان بر روی روند کاری او مشخص است. آثار این نمایشگاه با موضوع طبیعت بی‌جان در ادامه‌ی روند قبلی کارهای او قابل بررسی هستند، با این تفاوت که در نحوه برخورد با ساختار و ترکیب‌بندی، محافظه‌کارانه عمل می‌کند.

در آثار اصلانی، عناصر چیدمان‌شده و فضاهای خالی به یک اندازه در کادر اهمیت پیدا می‌کنند و تلاش زیادی برای پرداختن به جزئیات دیده نمی‌شود که این رفتار از مشخصه‌های کار او محسوب می‌شود. در این مجموعه نماهای به تصویردرآمده اغلب از یک زاویه دید است و اشیای پراکنده روی میز از یک نمای کم مشاهده می‌شوند. البته اصرار هنرمند در به تصویر کشیدن یک زاویه دید، شاید قدری تکراری و کسل‌کننده به نظر آید.

در این نمایشگاه مخاطب با پیچیدگی‌های تکنیکی روبرو نیست، بلکه اصلانی در استفاده از متریال برخوردی روان داشته است و از رنگ روغن به سادگی استفاده کرده است. لکه‌گذاری‌های حسی با رنگ‌ها و خطوطی که قید و بند طراحی را رها کرده‌اند، معمولا با خاکستری رنگی‌های درخشان در نقاشی‌های اصلانی دیده می‌شود و رنگ‌ها بیشتر از خود اشیا به تغییرات نور محیط واکنش نشان می‌دهند. شاید از لحاظ محتوایی اصلانی سعی در به تصویر کشیدن موقعیتی را داشته باشد که نشانه‌هایی از سرگردانی را نمایش می‌دهند، ولی در اجرای نهایی این نشانه‌ها مختصر و محدود عمل می‌کند. به نظر می‌آید این محدودیت برای تمرکز بیشتر روی عمل نقاشانه است، اما همین امر باعث چشم‌پوشی از یک‌سری امکانات تصویری دیگر می‌شود.

گزارش تصویری نمایشگاه‌ و آثار